FÖRENINGEN

Holmens samfällighetsförening

Holmens samfällighetsförening bildades i 1990. Den föregicks av Holmens

Tomtägarförening, som sedan 50-talet varit de första tomtägarnas intresseförening innan

vägar, mark och vatten övertogs från de ursprungliga markägarna, familjen Norrman på Finstaholm.


Ester Mogensen, född Norrman, är fortfarande lagfaren markägare till de allmänna områdena men har överlåtit förvaltningen av dessa på samfällighetsföreningen enligt särskilt avtal.

Styrelse och förvaltning

Holmens samfällighetsförenings styrelse sköter föreningens löpande förvaltning. Styrelsen väljs av föreningens medlemmar på den årliga stämma och har till uppgift att tillvarata gemensamma intressen och stämmobeslut, samt se till att besluten följer lagar och föreningens stadgar.


Holmens Samfällighetsförenings stadgar

Stadgarna justerades senast i 1991. Du hittar en kopia av stadgarna här. 


Kontakta styrelsen

Du kan kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till den gemensamma mailadressen holmenssamfallighet@outlook.com. Vänligen skriv mottagarens namn i ämnesraden om du söker en specifik styrelsemedlem. Vid akuta ärenden kan du även nå Ordförande via telefon.


Medlemmar i styrelsen

Ordförande: Hans Karlsson, 0702246760

Ordinarie ledamot/Vattenansvarig: Thomas Melzer 

Ordinarie ledamot/Vägansvarig: Joacim Lund 

Ordinarie ledamot/Kassör: Camilla Rosenvinge

Ordinarie ledamot/Grönområdesansvarig: Magnus Sundman

Suppleant/Sekreterare: Anne-Sophie Larsson

Suppleant: Anders Viberg

 


Årsstämma

Våra gemensamhets-anläggningar

Holmens samfällighets-förening förvaltar vägar, gemensam mark och vatten-anläggningen. Detta utgör föreningens fyra gemensamhetsanläggningar (GA).


GA1 är den 480 meter långa raksträcka som börjar 60m öster om Stora Ladan och slutar vid flaggstängerna vid ankomsten till Holmen.


GA2 väg tar vid efter flaggstängerna och innefattar Holmens övriga vägar. Vägarna sladdas vi behov och dustexbehandlas varje vår för att minska dammspridningen.


GA2 grön omfattar alla grönområden. Till grönområde räknas skogsmark, berg,

stränder och badet med bryggan. Här kan du läsa mer om långsiktig underhållsplan.

 

GA3 är de vatteninstallationer som består av vattenanläggningen för dricksvatten samt

brandposter. Till GA3 hör ett vatten-skyddsområde för vattentäkten, vilket betyder att det finns begränsningar avseende vilka aktiviteter man får bedriva i detta område av hänsyn till vårt gemensamma dricksvatten. Se Länstyrelsens föreskrifter.

Killingevägen

Holmens fastighetsägere är medlemmar i Killinge-Granby samfällighetsförening


Holmens alla fastighetsägare är med i Killinge-Granby samfällighetsförening. Det följer som en konsekvens av att man äger en medlemsfastighet längs vägen från väg 263 till Holmen. 

Strax öster om Stora Ladan på fältet innan Holmen börjar den vägsträcka som tillhör Holmens samfällighetsförening.

Beök deras hemsida för mer information om Killingevägen


https://kgsff.se