HOLMEN

Ett trevligt ställe för fritids- och permanentboende

Lugn och ro, trevliga grannar, fin natur, nära till vatten... det finns många skäl till varför man väljer att  bo på Holmen.

Som Holmenbo har du del i de gemensamma områdena.

Badängen med bryggan är en uppskattad plats för stora som små.

Bollplanen som finns vid pumphuset på Konvaljvägen. Från den utgår också en vandringsled, Esters Promenad, längs åkerkanten, från Holmen till skogen på andra sidan Norra Viken.

En båtuppläggningsplats finns för oss alla, vid stranden nedanför korsningen blåsippsvägen/Norrvägen. Båtklubben är en förening för de som har sin båt vid den

gemensamt ägda bryggan i Norra Viken.

Holmens omgivningar är vackra och rofyllda. Vi tar tillsammans hand om och vårdar väl vårt Holmen - till gagn för oss som bor där nu och för kommande generationer.


Vällkommen till Holmen - information till dig som precis flyttat hit

Se fastighethetskarta


Vi ska alla trivas på Holmen. Därför behövs det regler att förhålla sig till, så man vet hur man ska tackla olika situationer.

Information till dig som har hund på Holmen

Hundar är fantastiska familjemedlemmar och en underbar källa till gädje för dig som har ansvar för den och många andra. En hund som du har koll på och som du i allt tar ansvar för är en tillgång på många sätt. Här följer några riktlinjer och bestämmelser som vi hoppas ska påminna dig om hur du på bästa sätt, så konfliktfritt som möjligt, bör sköta din hundhållning.


Utdrag från Naturvårdsverkets hemsida:

Under tiden 1 mars till 20 augusti, ska hundar hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Paragraf 16 i lagen (2007:1150).

 Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig.


Från Sigtuna kommuns hemsida:

I de lokala ordningsföreskrifterna står att både hundar och katter ska hållas kopplade inom torg, parker och idrottsplatser. Varken hundar eller katter får vistas på badplatser, skolgårdar eller gård vid förskola. 


Holmens tolkning  av ovanstående:

  • Håll hunden kopplad   
  • Vistas inte med hund vid badet mellan sista maj och första september
  • Är hunden lös på din tomt - se till att den blir kvar där


   Kontaktpersoner


Styrelsen

Inklusive väg- och vattenansvariga,

hittas under FÖRENINGEN


Badet

Robin Rosenius


Gräsklipning

Signe Ahlbom, 08/59253162

Familjen Viberg, 0761354073


Gröngruppen

Pelle Heringshaus

Planteringar

Meta Påhlman

Eva Myhre

Städddagen

Magnus Andervin, 0703529020

Skicka e-mail


       Praktisk information


Sticka

Information från styrelsen

Förutom denna hemsida finns en anslagstavla vid infarten till Holmen samt en gemensam Facebook grupp där alla medlemmar är välkomna att agera, samtala och kommunicera genom.


Post

Brevlådorna finns vid infarten till Holmen. 

Har du inte möjlighet att tömma din postlåda så ofta, rekommenderas du att märka den med "Ej reklam".

När postlådan inte används alls, tex. vintertid, kan den med fördel "låsas" med hjälp av snöre så att ingen post/reklam kan läggas i lådan.


Vill du skicka brev, finns Postens gula brevlåda också vid infarten.