AKTUELLT

Aktuellt på Holmen 

Vad händer...


 • Välkommen att genomföra 2023 års Höststäddag den 28 oktober klockan 10:00-15:00

  Vi träffas som vanligt vid anslagstavlan och vi kommer ha korvgrillning med fika ca 12:30. Som vi tidigare nämnt kommer Ester Mogensen att dela med sig av sin kunskap om Holmen och dess historia i samband med fikat.  


  Här finns mer information om vilka insatser och hjälpmedel som behövs under dagen

 • 2023-10-20 Senaste provrapporterna Kemisk & Mikrobiologisk avseende dricksvattnet har kommit (utan anmärkning) 


 • 2023-10-11 Nya rutiner för medlemsfakturering och hantering av medlemsregister

  Fakturorna för 2023 års medlemsavgifter har skickats ut idag. Somliga medlemmar har fått fakturan via e-post och andra kommer att inom kort få den i brevlådan. Föreningen har anslutit sig till ett system som heter Vägfas och du kan läsa mer om dess funktioner och hur det kommer att påverka föreningsarbetet och dig som enskild medlem här. 

 • 2023-08-11 Välkommen till årsstämma i Holmens samfällighetsförening lördag 26 augusti kl. 10.00, Haga Kyrkskola


  Styrelsen rekommenderar att medlemmar i förväg ställer eventuella frågor via e-post (holmenssamfallighet@outlook.com) så att frågorna kan besvaras före mötet, vilket kortar ned mötestiden.

  Anländ gärna ca 10 min innan mötesstarten så att vi kan pricka av dig i röstlängden och glöm inte att fullmakt behövs om du skall rösta som ombud eller om fastigheten är samägd och du ska rösta för din delägare.

  Kallelse och handlingar till årsstämman


 • 2023-07-24 Badet avstängt onsdag 26/7 från klockan 08.00 p.g.a. trädfällning.

 • 2023-06-29 Information om markarbeten, årsstämma och dricksvattnet


  Markarbeten längs Vitsippsvägen under vecka 27.
  Vattenfall kommer att gräva ned en ny markkabel längs Vitsppsvägen i nästa vecka. Arbetet planeras att påbörjas den 3:e juli och pågå veckan ut. Arbetet kan komma att medföra vissa störningar i trafiken. Personbilar bör kunna ta sig fram som vanligt, men större fordon kommer ej kunna framföras på sträckan mellan brevlådorna och vändplatsen på Vitsippsvägen. Sophämtning och slamtömningar kommer därav ej att genomföras under perioden för markarbetet. Vattenfall kommer även att nyttja de gemensamma parkeringsfickorna för uppläggning av material och utrustning.


  Årets stämma kommer att genomföras lördagen den 26:e augusti kl 10:00 i Haga Kyrkskola. Kallelse och underlag kommer att skickas ut senast två veckor i förväg.


  Vi vill återigen påminna alla om att vara rädda om dricksvattnet. Vi har somliga dagar haft väldigt stora uttag vilket inte är bra för anläggningen. Vår vattenanläggning är en gemensam investering som vi alla måste vara med och ta hand om. Använd inte dricksvattnet till något annat än hushållsändamål.


  2023-05-18 Uppdateringar från styrelsen - maj 2023
  Här finner ni uppdaterad information om vattnet, vägarna och klippning av de gemensamma gräsytorna

 • 2023-04-18 Välkommen att genomföra 2023 års vårstäddag den 29 april kl 10:00-15:00

  Vi träffas som vanligt vid anslagstavlan och vi kommer kunna ha korvgrillning med fika ca 12:30.


  Kontakta Magnus Andervin, 070-352 9020 eller på magnusandervin@gmail.com och berätta vad du kan bidra med under dagen.

  Vi behöver hjälp med att koka kaffe och grilla korv. Om någon vill baka något gott till kaffet så är det välkommet.


  Önskemål om insatser och hjälpmedel som behövs under dagen.

 • 2023-04-16 Årets vårstäddag kommer att genomföras lördag 29 april. Mer information om arbetsuppgifter kommer inom kort.


  Ifyllning av potthålen i vägarna har redan påbörjats på vissa vägsträckor och sladdning kommer att ske under de kommande veckorna.

 • 2023-03-27 Störningar i vattenleveransen 2023-03-29

  Onsdag 29 mars kommer vattnet att vara avstängt mellan 09:00 - 12:00 på grund av arbeten i vattenverk Konvaljen.


 • 2023-03-21 Störningar i vattenleveransen 2023-03-23

  På grund av arbeten med dricksvattennätet kommer vi att stänga av vattenleveransen på Holmen från 08:00 fram till c:a 16:00. Eventuellt blir arbetet klart tidigare och då kopplas vattnet på igen.


 • 2023-03-02 Analyssvar för vattenprover tagna 2023-02-09


 • 2023-02-11 Markarbeten längs Vitsippsvägen
  Vattenfall kommer under 2023 genomföra markarbeten längs Vitsippsvägen för att lägga ny elkabel (jordkabel). Styrelsen kommer att underrätta berörda medlemmar när vi vet mer om när abetet planeras att utföras. 

 • 2023-01-22 Uppdatering om dricksvattnet

  Kloreringen avslutades i början av januari. Konvaljens brunn är ren och vattenkvaliteten är fortsatt mycket god. Uppdateringar om bygget vid Konvaljen kommer inom kort. 

 • 2022-12-17 Information om dricksvattnet


  Den senaste provtagningen visar att vattenkvaliteten har blivit markant bättre sedan re-liningen av Konvaljens brunn. Bland annat visar testerna att Konvaljens råvatten är tjänligt utan anmärkning vad gäller mikrobakteriell påväxt, E.coli och koliforma bakterier. Vi kommer inom kort avsluta kloreringen. Ett mycket välkommet och glädjande besked!  Bygglovshandlingarna för den byggnad som bl.a. ska inrymma våra nya vattentankar vid Vattenverket Konvaljen har skickats in till Sigtuna kommun. Besked väntas i slutet av februari 2023.


 • 2022-11-20 Konvaljbacken är nu avstängd för vintern.


 • 2022-11-19 Uppdatering kring dricksvattnet
  Re-liningen av Konvaljen har gått bra. Mindre installationsarbeten återstår.
  Dricksvattnet är för närvarande tjänligt med anmärkning, vilket betyder att vi än så länge måste forstätta att tillsätta klor.  • 2022-10-23 Protokoll från extrastämma 
  Protokollet från extrastämman kan nu läsas här.


 • 2022-10-20 Arbetet med re-lining av Konvaljens brunn under tisdagen & onsdagen har, hittills, gått som planerat. Systemet för klorering är påkopplat med en något högre halt inblandning för att säkra mot eventuella problem. Du behöver inte längre koka vattnet du ska dricka.

  Vatten levereras nu från båda brunnarna, ca 90% från Konvaljen & 10% från Badet.

  Provtagning kommer ske veckovis den närmaste tiden för att övervaka utvecklingen.


 • 2022-10-16 Uppdatering om arbetsuppgifter vid årets höststäddag.


  Välkommen att genomföra 2022 års Höststäddag den 22 oktober kl 10:00-15:00
  , vi
  träffas vid anslagstavlan. Vi kommer kunna ha korvgrillning med fika ca 12:30.


  Kontakta Magnus Andervin, 070-352 9020 eller på magnusandervin@gmail.com och
  berätta vad du kan bidra med.


  Här finner ni önskemål om insatser och hjälpmedel som behövs under dagen. • 2022-10-15 På tisdag 18 okt och onsdag 19 okt planerar vi att genomföra arbeten på Konvaljens brunn som innebär att dricksvatten enbart kommer att levereras från Badets brunn. Vi måste öka kloreringen av vattnet från denna brunn då den inte använts på ett tag. Du rekommenderas att koka detta vatten innan du dricker det.


  Vill du fylla upp hinkar med dricksvatten från Konvaljen måste du göra det före kl 07:00 tisdag morgon eller tidigare. • 2022-09-29 Välkomna till extrastämma den 15 oktober klockan 10.00, Klubbstugan Vassunda IF.

  Adress: Edeby 33, Knivsta. Ni hittar även lokalen här via Google maps.

  Här kan ni ladda ned: Kallelse, Fullmakt och Handlingar (Utgifts- och Inkomststat, Flerårsplan samt Finanspolicy).

  Vi i styrelsen tänkte att det skulle vara trevligt att återinföra fikat vid stämman och undrar därför om det finns någon eller några som skulle kunna tänka sig att bidra med kaffe, te och/eller fikabröd. Anmäl gärna eventuellt intresse att bidra med fika till styrelsen omgående via epost (holmenssamfallighet@outlook.com).

  Välkomna till extrastämma

  Styrelsen • 2022-09-13 Tack till alla som deltog vid årsstämman! För intresserade finner ni här protokollet från årsmötet


 • 2022-08-29 Det har via e-post inkommit en rad frågor inför stämman på lördag. Här kan ni läsa inkomna frågor och styrelsen svar.   

 • 2022-08-19 Välkomna till årsstämma den 3 september klockan 10.00, Ridhuset Smulteberg.


  Här kan ni ladda ned: Kallelse, Handlingar och Valberedningens förslag för 2022–2023.


  Vi vill passa på att förtydliga att det underlag som kallas ’EXEMPEL Utgifts- & Inkomststat’ (sista sidan i det sammanslagna dokumentet) ska ses som ett alternativ till Utgifts- och Inkomststaten. Underlaget finns med för att ge ett exempel på hur kostnader och medlemsavgifter skulle kunna påverkas om vi vid stämman beslutar att ansöka om lån för att finansiera investeringarna i GA3.


  För att informera om vårt arbete med att säkra dricksvattenproduktionen och svara på frågor om våra planer för GA3 har vi bjudit in en representant från vår samarbetspartner Vatteninfo Sverige AB, Amelia Morey Strömberg till mötet. Vatteninfo sköter service av våra vattenverk sedan 2019 och har deltagit i utredningsarbetet.


  Notera följande:
  1. Styrelsen rekommenderar att medlemmar i förväg ställer eventuella frågor via e-post (holmenssamfallighet@outlook.com) så att alla kan få svar före mötet, vilket kortar ned mötestiden.


  2. Anländ gärna ca 10 min innan mötesstarten så att vi kan pricka av er i Röstlängden och glöm inte att fullmakt behövs om ni skall rösta som ombud eller om ni äger bara en del av fastigheten och ska rösta för er medägare.


  3. Vi vill även påminna om att ta med egen stol om man vill sitta under stämman då det inte finns sittplatser i lokalen.


  Välkomna till årets stämma
  Styrelsen

 • 2022-08-05 Vi har haft flera driftströningar i dricksvattensystemet de senaste veckorna. Felsökningar pågår. Under tiden vill vi påminna samtliga medlemmar om att nyttja dricksvattnet med aktsamhet. 
 • 2022-06-14 Provsvar vattenprover Vv Badet och hos användare taget 2022-06-02

  Holmens Samfällighetsförening, 193 91 Sigtuna