AKTUELLT

Aktuellt på Holmen 

Vad händer... • 2022-08-29 Det har via e-post inkommit en rad frågor inför stämman på lördag. Här kan ni läsa inkomna frågor och styrelsen svar.   

 • 2022-08-19 Välkomna till årsstämma den 3 september klockan 10.00, Ridhuset Smulteberg.


  Här kan ni ladda ned: Kallelse, Handlingar och Valberedningens förslag för 2022–2023.


  Vi vill passa på att förtydliga att det underlag som kallas ’EXEMPEL Utgifts- & Inkomststat’ (sista sidan i det sammanslagna dokumentet) ska ses som ett alternativ till Utgifts- och Inkomststaten. Underlaget finns med för att ge ett exempel på hur kostnader och medlemsavgifter skulle kunna påverkas om vi vid stämman beslutar att ansöka om lån för att finansiera investeringarna i GA3.


  För att informera om vårt arbete med att säkra dricksvattenproduktionen och svara på frågor om våra planer för GA3 har vi bjudit in en representant från vår samarbetspartner Vatteninfo Sverige AB, Amelia Morey Strömberg till mötet. Vatteninfo sköter service av våra vattenverk sedan 2019 och har deltagit i utredningsarbetet.


  Notera följande:
  1. Styrelsen rekommenderar att medlemmar i förväg ställer eventuella frågor via e-post (holmenssamfallighet@outlook.com) så att alla kan få svar före mötet, vilket kortar ned mötestiden.


  2. Anländ gärna ca 10 min innan mötesstarten så att vi kan pricka av er i Röstlängden och glöm inte att fullmakt behövs om ni skall rösta som ombud eller om ni äger bara en del av fastigheten och ska rösta för er medägare.


  3. Vi vill även påminna om att ta med egen stol om man vill sitta under stämman då det inte finns sittplatser i lokalen.


  Välkomna till årets stämma
  Styrelsen

 • 2022-08-05 Vi har haft flera driftströningar i dricksvattensystemet de senaste veckorna. Felsökningar pågår. Under tiden vill vi påminna samtliga medlemmar om att nyttja dricksvattnet med aktsamhet. 
 • 2022-06-14 Provsvar vattenprover Vv Badet och hos användare taget 2022-06-02
 • 2022-05-15 

  Ett stort tack till alla som var med och genomförde vårstäddagen!


  Arbetet med att säkra högkvalitativt dricksvatten fortsätter kontinuerligt.


  Vägarna kommer under kommande veckor att sladdas och Dustexbehandlas.


 • 2022-04-18 Information om Holmens vårstäddag 2022

   

  Välkommen att genomföra 2022 års Vårstäddag den 24 april kl 10:00-15:00,  vi träffas vid anslagstavlan.

  Äntligen kan vi återgå till en något normal rutin på våra städdagar. Vi kommer kunna ha korvgrillning med fika ca 12:30.

   

  Kontakta Magnus Andervin, 070-352 9020 eller på magnusandervin@gmail.com och berätta vad du kan bidra med under dagen.

   

  Vi behöver hjälp med att koka kaffe och grilla korv. Om någon vill baka något gott till kaffet så är det välkommet.

   

  Här är önskemål om insatser och hjälpmedel som behövs under dagen.


 • 2022-03-29 Den 20:e mars höll HSFF extrastämma. Inga beslut fattades under mötet. En sammanfattning av diskussionerna som fördes vid mötet finns tillgängliga här


 • 2022-03-07 Holmens samfällighetsförening håller Extrastämma 20 mars kl 10 - 13 i Haga Kyrkas Kyrkskola. Kallelse och informationsmaterial till mötet hittar du här. Ärendet gäller information och diskussion om Holmens dricksvattensförsörjning.


 • 2022-03-05 Dricksvattnet är tjänligt enligt de senaste analyserna från Radon-, Mikrobio- & Kemiprov tagna den 23 februari. Vi tar fortfarande endast vatten från Konvaljens brunn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Analyssvar avseende Badets brunn visade att missfärgningen kommer från förekomst av järn, dessutom visade det sig även finnas spår av mikrobiologisk förorening. Detta skulle kunna härröra från inträngande ytvatten i brunnen. Badets brunn är forsatt avstängd och utredning om vad som orsakar problemen pågår.                                                                                                         
 • 2022-02-17 Information om vårt dricksvatten…


  Idag har dricksvattnet på Holmen varit missfärgat. 

   

  Föreningen påbörjade felsökning på eftermiddagen och resultatet, så här långt, visar att missfärgningen kommer från Badets brunn. Den är nu avstängd och prover är skickade för analys. Eventuellt kan det röra sig om metaller som fällt ut. Provresultat väntas under nästa vecka.

   

  Från och med idag på eftermiddagen tas allt vatten från Konvaljens brunn som är klart och rent. Filtren visar inga tecken på någon förorening.

   

  Vattnet kan användas som vanligt. När vi fått analyssvar återkommer vi med mer information.  

   

 • 2022-01-01 God fortsättning på det nya året... en tillbakablick på det gågna 2021.
 • 2021-12-11 Nu är den trasiga ventilen på Blåsippsvägen utbytt. Den var sannolikt påkörd av något fordon som framförts bredvid vägen. Vi får använda detta tillfälle att påminna om hur viktigt det är att vi alla sköter och skyddar ventilen och använder den på rätt sätt - när du stänger eller öppnar den gör du det med fullt utslag. Vrid tills det tar tydligt stopp! Gör du inte det läcker den vatten och tar skada. Den här skadan kostar föreningen och fastighetsägaren c:a 30 000 kr att åtgärda.
 • 2021-12-07 Vattnet kommer att vara avstängt FREDAGEN 10 december mellan 08:00 tom c:a 15:00 på grund av arbeten på nätet. Arbeten som utförs:

 

  • Åtgärdande av läcka på Blåsippsvägen – troligen kommer vägen att stängas av under arbetet. Konvaljbacken kommer att vara öppen under tiden – kör försiktigt! 
  • Installationer som krävs för spolningen av nätet den 14 december, kommer att utföras under fredagen.
 • 2021-12-04 Använd inte vattnet 9.00-19.00 tisdag 14 december.  Vattenledningsnätet på Holmen kommer att spolas 2021-12-14 kl.09.00-kl.19.00. Vi ber därför samtliga fastighetsägare att inte använda vattnet under denna tid och att följa de instruktioner vi fått från Pollex AB inför spolningen. 
 • 2021-12-01 Konvaljbacken är nu avstängd för vintern.
 • 2021-11-27 Läckan funnen, en trasig avstängningsventil är nu stängd och läckaget har upphört - tack vare Lars-Olof och gänget som sökte och fann!
 • 2021-11-24 Information om vårt dricksvatten…

  Vi har sannolikt ett läckage i distributionsnätet. Det har orsakat de återkommande avbrott i leveransen som märkts bland annat den gågna veckan.

  För att hitta felet och åtgärda kommer en grupp sättas samman och under Lars-Olof Forslunds ledning starta felsökning kl 10:00 på lördag 27 november.

  Samtliga anslutna fastighetsägare uppmanas att inte använda dricksvattnet mellan 10:00 till 12:00 lördag 27 november.


 • 2021-11-21 Information om vårt dricksvatten…

  Den tidigare aviserade extrastämman, planerad till 5 december, kommer att flyttas till senare datum då vi inte fått in tillräckligt med kostnadsberäkningar/offerter till tänkta åtgärder.

  Stämman är tänk att både vara forumet för information/diskussion om bakgrund, lösningsförslag och finansiering, och beslut om inledande åtgärder för att säkra tillgång på kvalitativt dricksvatten.

  Nytt datum och kallelse med information kommer att meddelas senast 14 dagar före stämman.

 • 2021-11-11 Analysresultat Vattenprover
 • 2021-10-28 Information om dricksvattnet
 • 2021-10-25 Hej! Tänkte ge en status efter städdagen. Trots vi bara var ca 25 st så hann vi med väldigt mycket, så superbra jobbat av alla deltagare!
  Det enda som utestår är att fylla potthål på vägarna. Jag och Melzer hann ta de värsta hålen men det finns fler. Det är något som du som inte kunde delta i lördags kan bidra med för att dra ditt strå till stacken.
  Allt annat blev klart!

  Hälsar Magnus Andervin

  Städdagsansvarig

 • 2021-10-15 Välkommen att genomföra 2021 års Höststäddag den 23 oktober kl 10:00-15:00. Viträffas vid anslagstavlan - prioriteringar och behov av insatser

 • 2021-10-12 Skyddsjakt i dag 12/10
 • 2021-10-11 Skyddsjakt på Holmen i morgon 12/10
 • 2021-10-09  Städdagen går av stapeln 23 oktober - välkommen!
 • Dricksvattentrycket har nu så sakteliga återkommit, också avhärdningen är igång efter reparation i em. 
 • Just nu har vi avbrott i vattenleveransen felsökning pågår, vi har ingen information om när felet kan vara avhjälpt.
 • Driftstörningar i dricksvattenleveransen pågår för närvarande. Utrustningen för avhärdning är under pågående reparation och beräknas vara åtgärdat fredag 10 september 17:00.
 • Protokoll årstämman 2021 finns nu tillgängligt på anslagstavlan och här
 • Röjning av växtlighet som utgör ett trafikhinder på Holmens vägnät kommer att utföras i slutet på v35. Viss påverkan på framkomligheten kan förekomma. Läs Trafikverkets rekommendation
 • Senaste Vattenprovet tjänligt med anmärkning. En mindre bakteriell tillväxt har fått Holmen vatten att installera en anläggning för klorering. Nya prover tas i augusti för att följa utvecklingen. Vattnet behöver inte kokas.
 • Kallelse och handlingar till årsstämman 2021 hittar du här.
 • 2021-07-07 Kl 20:00 Vattnet är tillbaka efter felsökning och tillfällig åtgärd har samtliga hushåll åter vatten - tack Thomas & Lars-Olof!
 • 2021-07-07 Kl 17:00 Avbrott i vattenleveransen. Just nu har vi ett större läckage i vårt distributionsnät. Felsökning pågår och vattnet är avstängt. Du uppmanas att stänga av samtliga kranar för att inte förlänga återstart av systemet. Förnärvarande hoppas vi på att ha lokaliserat felet och ha vatten igen inom 4 timmar.
 • Behandlingen med Dustex för att binda dammet på våra grusväger blev inte helt tillfredställande. Främst beroende på att träd, häckar och buskar utgör ett hinder framkomligheten för större fordon. Föreningen är skyldig att hålla växtlighet borta från vägen och kommer under sommaren anlita en entreprenör för att utföra röjningen. Om du vill göra röjningen själv, se till att ta tag i det snarast. Höjd 4,6 m bredd från vägkant 1 -1,5 m.

 • Nu är GA 2-vägarna sladdade och klara för Dustexbehandling. Anders har beställt och fått leveranstid någon gång måndag - onsdag vecka 22.
 • Årsstämman 2021 är planerad till lördagen 21 augusti kl 10:00, plats Ridhuset Smulteberg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni.
 • Mark och Miljö Överdomstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för Länsstyrelsens överklagan av MMD:s beslut. Detta innebär att MMD:s beslut vunnit laga kraft och att inget kommunalt övertagande av vår vattenanläggning längre är aktuellt.
 • Just nu trasig pressostat i vv Badet - påverkar inte distributionen
 • Vattenförbrukning statistik rullande 49 månader
 • Ett stort TACK till dig som genomförde Städdagen den 17 april, med den rådande panemin i åtanke får man säga att uppslutningen var god. Lista med återstående uppgifter för dig som inte kunde närvara på städdagen kan du se här 
 • Provsvar från Synlab 26/2 vattnet TJÄNLIGT
 • Dricksvattnet Vattenverken Badet & Konvaljen planeras få sin månatliga service nästa gång onsdagen den 7 juli mellan c:a kl 08:00 till 12:00
 • Styrelsen sammanträder nästa gång torsdagen 8 juli 2021.

Holmens Samfällighetsförening, 193 91 Sigtuna