AKTUELLT

Aktuellt på Holmen 

Vad händer


 • Dricksvattentrycket har nu sakteliga återkommit, också avhärdningen är igång efter reparation i em. 
 • Just nu har vi avbrott i vattenleveransen felsökning pågår, vi har ingen information om när felet kan vara avhjälpt.
 • Driftstörningar i dricksvattenleveransen pågår för närvarande. Utrustningen för avhärdning är under pågående reparation och beräknas vara åtgärdat fredag 10 september 17:00.
 • Protokoll årstämman 2021 finns nu tillgängligt på anslagstavlan och här
 • Röjning av växtlighet som utgör ett trafikhinder på Holmens vägnät kommer att utföras i slutet på v35. Viss påverkan på framkomligheten kan förekomma. Läs Trafikverkets rekommendation
 • Senaste Vattenprovet tjänligt med anmärkning. En mindre bakteriell tillväxt har fått Holmen vatten att installera en anläggning för klorering. Nya prover tas i augusti för att följa utvecklingen. Vattnet behöver inte kokas.
 • Kallelse och handlingar till årsstämman 2021 hittar du här.
 • 2021-07-07 Kl 20:00 Vattnet är tillbaka efter felsökning och tillfällig åtgärd har samtliga hushåll åter vatten - tack Thomas & Lars-Olof!
 • 2021-07-07 Kl 17:00 Avbrott i vattenleveransen. Just nu har vi ett större läckage i vårt distributionsnät. Felsökning pågår och vattnet är avstängt. Du uppmanas att stänga av samtliga kranar för att inte förlänga återstart av systemet. Förnärvarande hoppas vi på att ha lokaliserat felet och ha vatten igen inom 4 timmar.
 • Behandlingen med Dustex för att binda dammet på våra grusväger blev inte helt tillfredställande. Främst beroende på att träd, häckar och buskar utgör ett hinder framkomligheten för större fordon. Föreningen är skyldig att hålla växtlighet borta från vägen och kommer under sommaren anlita en entreprenör för att utföra röjningen. Om du vill göra röjningen själv, se till att ta tag i det snarast. Höjd 4,6 m bredd från vägkant 1 -1,5 m.

 • Nu är GA 2-vägarna sladdade och klara för Dustexbehandling. Anders har beställt och fått leveranstid någon gång måndag - onsdag vecka 22.
 • Årsstämman 2021 är planerad till lördagen 21 augusti kl 10:00, plats Ridhuset Smulteberg. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 juni.
 • Mark och Miljö Överdomstolen har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd för Länsstyrelsens överklagan av MMD:s beslut. Detta innebär att MMD:s beslut vunnit laga kraft och att inget kommunalt övertagande av vår vattenanläggning längre är aktuellt.
 • Just nu trasig pressostat i vv Badet - påverkar inte distributionen
 • Vattenförbrukning statistik rullande 49 månader
 • Ett stort TACK till dig som genomförde Städdagen den 17 april, med den rådande panemin i åtanke får man säga att uppslutningen var god. Lista med återstående uppgifter för dig som inte kunde närvara på städdagen kan du se här 
 • Provsvar från Synlab 26/2 vattnet TJÄNLIGT
 • Dricksvattnet Vattenverken Badet & Konvaljen planeras få sin månatliga service nästa gång onsdagen den 7 juli mellan c:a kl 08:00 till 12:00
 • Styrelsen sammanträder nästa gång torsdagen 8 juli 2021.

Holmens Samfällighetsförening, 193 91 Sigtuna